המדרשה אבלה עד מאוד עם תלמידותינו

המדרשה אבלה עד מאוד עם תלמידותינו

רעיה (פיינשיל) תורג'מן על פטירת אביה הר' דוד רפאל פיינשיל (דדי בן עמי) ז"ל
ועם מעיין כאין על פטירת אחותה תהלה ז"ל
 
יושבים שבעה
בית משפ' פיינשיל – חזון איש 18/6 ביתר עלית,
בית משפ' כאין – ברחוב האדמו"ר מרוז'ין 31/6، הר-נוף.