תוכנית אלול תש"פ
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2Ry27DIBBF95HyDxZrWzLxs/2VqIvhUXcUx1SAE0WR/71gjDTr7rhnuMPc4X0+FQUT4FCyz+IdVdA4z6vzFjyaJeC6PLhW6I1FmCOMbNsrzHnwq9MutjiQBK+ncDfBw5/fuSZd5MJeDI5QYqwkzK1iZxlt5b+d6fCVo8CkF/naByZBrJ41pCDXdJXdnl7bO432QKUN0bAqNCTlw0iYo6EhnX8tSlwmYjP+R1u6sbBycydgMX6f5AjGVFhplLzhbdvzoe3qywev665h+RuMvKGis6KKDqmBc4Cmai+9qNpRfVej7KASQ930wyiECD3Op+0PRE91wQ4CAAA=

תוכנית אלול תש"פ

לפרטים נוספים לחצי כאן