מידות, שיעור 3- זוכה ורואה בשמחתה

רק אם מתאים לך, נשמח להשתתפות של כ5 ש"ח לשיעור.

חיפוש שיעור: