מסיבת סיום סמסטר א' תשפ"א

מסיבת סיום סמסטר!

פתחנו את הבוקר בהלל חגיגי ושמח🎷🪘🎻
המשכנו בשיעורי סיכום עם המחנכות המסורות שלנו💐
ומשם למסיבה!!🥳
# דברי חיזוק מהרב יהושע על לימוד וחבורה גם מרחוק🖇️
# סיכמנו במילה מה למדנו מהסמסטר😇
# משחק קהוט שווה🥇
# סרטון סיכום של מה שהיה לנו🎥
# פתיחת הערכות וברכות להמשך השנה🌱💌📒
# דברי סיכום מחזקים של הרב ברוך👐🏼

שנזכה לצמוח מהתקופה הזו ולהצמיח בתוכנו גידולים חדשים!