ערב לימוד לשבועות

תודה ל300 הנשים שבאו להתכונן אצלנו לחג מתן תורה!!!?????
טעימה מערב הכנה מרומם במיוחד עם הרבנית עידית איצקוביץ# הרב ראובן ששון#הרב יהושע שפירא# והרב יהונתן נמדר!

סגירת תפריט